HAOCOMM ICS – Haocomm Integrated Communication System

หลังจากห่างหายมานานกับระบบ ICS – Integrated Communication System , VCS – Voice Communication System มาหลายปี ได้มีโอกาสทดลองทำเล่น ๆ ไวนานพอสมควร เพิ่งมีโอกาสกลับมาทดสอบเล่นอีกครั้ง วันนี้เลยมี Mini Project มาแชร์ให้ลองเล่นกันนะครับ เผื่อหลาย ๆ ท่านอยากเอาไปประยุกต์ใช้งาน มาดูภาพคอนเซ็ปในการเชื่อมต่อของระบบ กันก่อนนะครับ เป็นการนำเอาระบบโทรศัพท์ IP Phone ที่ทำงานบน VOIP (Voice over Internet Protocol) มาเชื่อมต่อผ่าน Network และสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารกับระบบวิทยุ Motolora GM300 ย่าน VHF 146-174 MHz ผ่าน ROIP (Radio over Internet Protocol) ซึ่งเราใช้ Radio Gateway ในการแปลงสัญญาณอนาล็อกจากตัววิทยุเป็นสัญญาณดิจิตอลผ่าน IP…
Read more