การตั้งค่าบน Radio Gateway (ROIP-300S)

Haocomm Integrated Communication System

การตั้งค่าบน Radio Gateway (ROIP-300S)

การตั้งค่าบน Radio Gateway (ROIP-300S)

 1. สามารถเข้าไปตั้งค่า Web Interface ผ่าน http://192.168.1.80, password: <admin>
 2. ตั้งค่า Network configuration:  select “Network Config”  บน Web Interface
  Host IP Address: <192.168.001.080>,
  Default Gateway: <192.168.001.001>
  Subnet Mask: <255.255.255.0>,
  DNS Server 1: <192.168.001.001> จากนั้นกดปุ่ม “Save
 3.  ตั้งค่า  Radio Config: select “Radio Config” บน Web Interface
  Change parameter on the VOX Threshold (0-255): <00005> (Used for IC-200 radio only)
  *** By default VOX Threshold (0-255): <00020>
 4. Radio Application Config: select “Radio Application Config” บน Web Interface.
 5. SIP Application Config: select “SIP Application Config” บน Web Interface จากนั้น
  Enter the SIP Username: <3000> 
  Authentication Username: <3000>,
  Authentication Password: <superman01>,
  SIP Local Port: <05060>,
  SIP Server IP: <192.168.001.111>,
  Register Server IP: <192.168.001.111>,
  Register Server Port: <05060>
  และกดปุ่ม “save
  **** ข้อมูลนี้ดูจากหัวข้อ  การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน/เบอร์โทรศัพท์บน Elastix Server ****
 6. จากนั้นกดปุ่ม “System ReBoot” บน Web Interface เพื่อ reboot ROIP-300S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *