การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน/เบอร์โทรศัพท์บน Elastix Server

Haocomm Integrated Communication System

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน/เบอร์โทรศัพท์บน Elastix Server

การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้งาน/เบอร์โทรศัพท์บน Elastix Server

 1. สร้างบัญชีผู้ใช้งานบน Elastix Server โดยคลิก PBX tab -> PBX configuration -> Extenstions และ เลือก Device (Generic SIP Device) จากนั้นกดปุ่ม  “Summit
 2. เพิ่มเบอร์ SIP Extension number
  User extension: <1001>
  Display Name: <1001>
  CID NUM Alias: <1001>
  secret: <superman01>
  DTMF mode: <RFC 2833>
  NAT: <No-RFC3581>
  และกดปุ่ม “submit
 3. จากนั้นกดปุ่มสีชมพู “Apply
 4. สำหรับการตั้งค่าให้บัญชีผู้ใช้งานของ Radio Gateway (ROIP-300S)  ให้ตั้งค่าตามพารามิเตอร์นี้เท่านั้น
  extension number: <3000>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *